Eğitim Felsefesi

Öğrencilerin bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak, uygulanan gelişmiş eğitim programları ve etkinlikleri aracılığı ile akademik ve sosyal yönden araştıran, sorgulayan ve dönüşümlü düşünen bireyler yetiştirmeye dayanmaktadır. Bu nedenle; öğrenmeyi öğrenmek, disiplinlerarasılık, takım çalışması, yaratıcılık ve ideali aramak kavramları felsefemizin vazgeçilmezidir.

Okulumuzda günümüzün uluslararası ve küresel dünyasında rekabetçi ve yetkin bir konuma ulaşabilmek için ; Yeni ve öncü bilgiyi bulmak, yaratmak, geliştirmek ve bilgiyi beceriye dönüştürmek için aralıksız akademik çalışmalar yapılmaktadır.

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları; bunu başarabilecek       kaynakları ve bilimsel gücünü daha da geliştirerek eğitimde ideali arama ve insanlığa yeni bilgiler sunma yolunda değişime ve yeniliğe her zaman açık olacaktır.

Yaratıcı düşünce, yenilikçi yaklaşım ve girişimleri özendiren akılcılık; Uluslararası işbirliğine açık, uluslararası katkılar yaratan, geçmişine saygılı bir ulusalcılık; Bilimselliği, değişmeyen dünya görüşü olarakbenimsemek eğitimsel sorumluluklarımızdır.

Eklenme Tarihi:02.05.2012 11:41 Düzenlenme Tarihi:08.05.2012 22:02
İTÜ Ayazağa Kampüsü Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu Maslak Sarıyer/İstanbul