Acil Durum Eylem Planı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI

Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu

 
 
ACİL DURUM EYLEM PLANI

 D E P R E M   V E  O L A Ğ A N Ü S T Ü   D U R U M L A R

 

GİRİŞ : Türkiye, deprem riski açısından dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir. İstanbul da deprem ve benzeri afet riskleriyle karşı karşıya bulunan bir kenttir. Bu duruma hazırlıklı olmak için, kurumsal olarak yaptığımız ve yapılacak çalışmaları gerektiği zamanlarda sizlerle paylaşacağız. Şiddetli bir depremin ne zaman olacağının belirlenmesi bugünün teknolojisinde mümkün olmadığından ve etkisi bir anda ortaya çıkacağından deprem bölgelerinde yaşayan insanların bu konularda her an hazırlıklı olmaları gerekmektedir.

DEPREMDEN ÖNCE

PLANLAMA: Okul binamız deprem riski göz önünde tutularak inşa edilmiş ve bu konuda alınması gereken tüm önlemler alınmıştır. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları plan aşamasından açılışına kadar olan süreçte İTÜ İnşaat Fakültesince denetlenmiştir. Bina, deprem riskinin en üst aşaması dikkate alınarak inşa edilmiş olup, inşaatın bitiminde plan ve projeler doğrultusunda tekrar incelenerek raporlarla sağlamlığı tespit edilmiştir. Korunma için birincil öğe olan bina kalitesinin düzeyi ile eğitim–öğretim süreci sırasında olabilecek depremde can güvenliği en üst düzeyde sağlanmıştır.

Depremin ilk 3 saniyesinde kendimizi korumak için neler yapabileceğimizi bilmeliyiz. Depremden sonra da 10-15 saniye binayı terk edebilmek açısından çok önemlidir. Daha önce yaşanan depremlerden elde edilen istatistiki verilere göre, binalarda yıkıma yol açan unsur, hissettiğiniz ilk sarsıntı değil, binanın rezonansa girmesidir. Bu da anılan süreyi kazandırmaktadır.

Olağanüstü durumlar için Acil Durumlar Tedbirler Planımız doğrultusunda aşağıdaki çalışmalar yapıldı / yapılmasına karar verildi:

 • Çevremizde acil durum ve afete yol açabilecek tehlikeler belirlendi.
 • Yaşadığımız / bulunduğumuz mekanda“Tehlike Avı“ yaparak her bölümde en güvenli yerler belirlendi.
 •  Depremden sonra ilk 3 saniyede kendimizi korumamız için her bölümde “Yaşam Üçgen Alanları“ belirlendi. Bu konuda öğretmen, öğrenci ve personel bilgilendirildi. Belli mekanlarda “ Yaşam Üçgeni Alanı ” nın nasıl yaratılabileceği üzerinde çalışmalar tamamlandı.
 •  Bulunduğumuz noktadan kendimizi 10-15 saniye içinde bina dışına çıkartacak ve güvenli bir açık alana ulaştıracak pozisyonlar ve yollar saptanarak, bina boşaltım planı yapıldı.
 • Bina boşaltım planı, acil durum iletişim telefonları ve görev dağılımını gösteren çizelgeler her kata asıldı.
 • Kişisel kaçış zamanı ile birilerine yardım ederek kaybedilecek zamanın farklı olduğu düşünülüp farklı senaryolar geliştirildi.
 • Acil çıkış alanlarında çıkışa engel olabilecek saksı, masa, sandalye, koltuk, sandık ve benzeri unsurlar ortadan kaldırıldı.
 • Bina terk edilirken mutlaka başın yüksekten veya tavandan düşen nesnelerden (tuğla, kiremit,...v.b.) korunması için öğretmen, öğrenci ve personelle çalışmalar yapıldı.
 • Belirli aralıklarla Deprem ve Yangın Tatbikatları yapılması planlandı.
 • Eğer bina 10-15 saniye içinde terk edilemiyorsa, öğretmen, öğrenci ve personelin kesinlikle merdivenlerden, merdiven boşluklarından uzak durması konusunda gerekli uyarılar yapıldı. Asansörlerin kullanılmaması konusunda öğretmen ve personel uyarıldı.
 • Afet durumunda kullanılacak dolaba sınıf listeleri ile tüm öğrenci, öğretmen ve personelin iletişim bilgilerini içeren listeler bir klasörle yerleştirildi.
 • “Deprem Öncesi ”, “Deprem Anı “, “ Deprem Sonrası “ eğitimi verilmeye ve bu süreç içinde belirli aralıklarla tatbikatlar yapılmaya başlandı.
 • Tüm yönetici, öğretmen ve personelin görev paylaşımı yapıldı, gerekli eylem planları ve görev yerleri kendilerine tebliğ edildi.
 • Velilerden “Öğrenci Teslim ve Acil Durum İletişim Formu “ ve “ Sağlık Bilgi Formu “ alındı.
 • Servis şirketi ve şoförlere; olası bir deprem ya da afet sırasında nasıl davranılacağı konusunda bilgilendirme yazısının  “Eylem Planının “ tebliğ edilmesine karar verildi.

NOT :Bu ve benzeri olağanüstü durumlarda SMS / elektronik posta / ITUGVONET aracılığıyla veliler en kısa sürede bilgilendirilecektir. Veliler bu bilgilendirmeler doğrultusunda harekete geçeceklerdir.

 

 İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI

Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu

 

ACİL DURUMLAR GENEL DAVRANIŞ YÖNERGESİ

DEPREM ve BENZERİ OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR EYLEM PLANI

 

TOPLANMA ALANI: Bütün çocuklar, öğretmen ve personel binayı daha önceden belirlenen acil çıkış yollarından ve kapılarından çıkarak, okulun bahçesinde daha önceden belirlenen her gruba ait ”toplanma alanında“ toplanacaktır. Her grubun yoklaması o sırada derste bulunan sınıf / branş öğretmenleri tarafından yapılacaktır. Öğretmenler yoklama sonuçlarını ilgili yöneticilere ileteceklerdir. Olağanüstü hal durumunda; okulumuzda öğrencilerin ve mevcut personelin 72 saat süreyle sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için gerekli yiyecek, içecek ve ilaç stoğu bulunmaktadır.

DEPREM  VE  BENZERİ  OLAĞANÜSTÜ  DURUMLAR  SIRASINDA  SERVİS  ARAÇLARI  EYLEM  PLANI

GİRİŞ : Türkiye, deprem riski açısından dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir. İstanbul da deprem ve benzeri afet riskleriyle karşı karşıya bulunan bir kenttir. Bu duruma hazırlıklı olmak için, kurumsal olarak yaptığımız ve yapılacak çalışmaları gerektiği zamanlarda sizlerle paylaşacağız. Şiddetli bir depremin ne zaman olacağının belirlenmesi bugünün teknolojisinde mümkün olmadığından ve etkisi bir anda ortaya çıkacağından deprem bölgelerinde yaşayan insanların bu konularda her an hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Bu nedenle;

 •  Okul servis  şoförleri ve hostesleri kendi araçlarında bulunan çocuklardan sorumludurlar.
 • Servis araçlarında  acil durumlar için kapalı şişe suyu ve hafif yiyecekler bulundurulur.
 • Okul servis araçları; acil durumlarda kendilerine daha önceden verilmiş olan talimatlar doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdürler.

Bu talimatnamelerin bir özeti aşağıda sunulmuştur.

 • Okul servis araçları hareket etmeye hazır, fakat henüz okuldan ayrılmamışlarsa; hareket etmeyerek okulda kalacaklardır. Deprem veya olağanüstü durum geçtikten sonra, ulusal ve yerel haber kanallarından ve ilgili kurumlardan yol bilgileri alınacaktır. Ulaşımı engelleyici bir neden yoksa ve ayrıca böyle bir izin yerel yönetici ve yetkili kurumlardan verilmiş ise öğrenciler servislere yerleştirilip evlerine gönderilecektir.
 • Araçlar Hareket Ettikten Sonra;  Araç sürücüleri hareket halinde iken deprem ya da olağanüstü bir durum olursa, olağanüstü durum bitinceye kadar araçlarını güvenli bir yere park ederek, çocukları araç içinde tutacak ve olayın geçmesini bekleyeceklerdir.  Servis kaptanı bu durumda en kısa sürede okul güvenlik birimini ve servis şirketi olan FORSTUR’u arayarak bulundukları yer ve durum hakkında bilgi verecektir. Olağanüstü durum bittikten sonra, servis çocukları evlerine teslim edecektir. Olağanüstü durumun tahmini süreyi aşması durumunda olasılıkların aşağıdaki şekillerde olabileceği varsayılmıştır.
 • Veli ya da velinin size bildirdiği kişiler dışındaki 3. şahıslara çocuk teslim edilmeyecektir. Servis kaptanı okul ve şirket  ( FORSTUR ) ile iletişime geçerek, bu bilgiyi acil olarak iletecek ve okul idaresinden ya da servis şirketinden ( FORSTUR ) aldığı talimat doğrultusunda hareket edecektir.
 • Park halinde bulunan araca öğrenci alma amaçlı yaklaşan hiç kimseye, kimlik belgesi sorulmadan, çocuk ile yüzleştirilip yakınlığı gözlenmeden, öğrenci teslim edilmeyecektir.
 • Servis kullanmayan çocuklar velileri ile buluşana kadar okulda tutulacaktır.


OKUL YÖNETİMİ

Eklenme Tarihi:02.05.2012 12:49 Düzenlenme Tarihi:27.09.2019 16:04
İTÜ Ayazağa Kampüsü Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu Maslak Sarıyer/İstanbul