PASS


 

         PASS

Öğrenme / Yaşam Deneyimleri ile Öğrenme

Sözlük tanımı; belli bilgi, beceri ve anlayışlar edinme; yeti ve yetenekleri geliştirme Eğitim bilimlerine göre: yaşantı ürünü, kalıcı izli davranış değişikliği meydana getirme süreci olarak tanımlayabiliriz.

ÖĞRENME: Ø Yaşantı ürünü olmalı Ø Kalıcı Olmalı Ø Davranış değişikliği meydana getirmeli Ø Bir süreci içermelidir

Kalıcı öğrenmeyi hedefleyen bilim adamlarının geliştirdiği(Das 2001,Naglieri 1999,Kirby 2000) PASS teorisi insan davranışlarının labaratuar ve sınıf ortamında incelenmesi ile elde edilen verilere ve beyin üzerinde yürütülen incelemelere dayandırılarak oluşturulmuştur.

Pass Teorisine bilginin temelini dört önemli bilişsel işleve dayandırmaktadır; Planlama (Planning), Eşzamanlılık(Smultaneous), Dikkat (Attention) ve Ardıl Bilişsel İşlemler (Successive).Girdi sağlandıktan sonra bu becerilerin yardımıyla işlenerek öğrenme (çıktı) gerçekleşir.

 

Eklenme Tarihi:15.09.2017 10:48 Düzenlenme Tarihi:15.09.2017 10:54
İTÜ Ayazağa Kampüsü Özel Dr. Sedat Üründül Anaokulu Maslak Sarıyer/İstanbul